Androctonus gonneti Metasoma @2x

Androctonus gonneti Metasoma @1x